Canal de Youtube oficial de Grup Caliu Facebook oficial de Grup Caliu Canal d' Instagram oficial de Grup Caliu
C/Mossèn Batlle, 5, Local 2  -  08024 Barcelona  - Tel. 93 237 27 16  -  grupcaliu@yahoo.es
Twitter oficial de Grup Caliu Canal de Youtube oficial de Grup Caliu Facebook oficial de Grup Caliu Canal d' Instagram oficial de Grup Caliu
l’Ateneu Divers C/Mossèn Batlle, 5, Local 2 08024 Barcelona Tel. 93 237 27 16 grupcaliu@yahoo.es
GRUP CALIU – Iniciatives Socials. Inscrita al registre d’Associacions amb el número 28535-B, d’acord amb la normativa vigent, el Grup Caliu- Iniciatives Socials  no és un subjecte obligat a transparència. Tanmateix, per raons de coherència amb els principis de l’entitat, el Grup Caliu aposta per la transparència com a  valor i, per això, comparteix la informació institucional, econòmica i administrativa de l’associació. 
- Estatuts - Memòries d’activitats - Composició òrgans de govern/equips de direcció - Normativa aplicable a l’entitat
ORGANITZACIÓ  INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
- Retribució òrgans de direcció/administració - Comptes Anuals i Informes d’auditoria:             - Any 2014             - Any 2015             - Any 2016             - Any 2017
- Relació d’ajuts i subvencions rebudes 2014-2015 
GESTIÓ  ADMINISTRATIVA
GESTIÓ ECONÒMICA PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
TRANSPARÈNCIA
QUI SOM PROGRAMES TRANSPAR╚NCIA ACTIVITATS MULTIM╚DIA BLOCS DOCUMENTS CONTACTE
Twitter oficial de Grup Caliu